Soutěž o Playstation 4

soutěž o Playstation 4 je již ukončena

výhercem hlavní ceny
herní konzole Sony Playstation 4 se stává:

Eduard Zlatuška, Čáslav

výherce soutěže o Playstation 4 sponzorované herním e-shopem Prodejher.cz

GRATULUJEME !

Chceš získat naprosto fantastický vánoční dárek - herní konzoli Sony Playstation 4?


Herní e-shop www.prodejher.cz pořádásoutěž na Prodejher.cz o Playstation 4

Velká SMS soutěž o herní konzoli Sony Playstation 4

 

Kromě hlavní výhry herní konzole Sony Playstation 4
se hraje také o 15 ovladačů na PS3/PC a 15 her pro PC.


Ale to ještě není vše - u nás vyhrává každý!
Každý soutěžící získává slevový kupón 50 Kč na nákup v e-shopu Prodejher.cz
+ každá 100. SMS získává slevový kupón 500 Kč


Soutěžní otázka zní:

Jaké označení má ovladač na Playstation 4?

A/ gamepad 4
B/ gameshock 4
C/ dualshock 4
D/ playshock 4


Pro odpověď "gamepad 4" - pošlete SMS ve tvaru WEB PLAYSTATION4 A
na číslo 900 09 30
Pro odpověď "gameshock 4" - pošlete SMS ve tvaru WEB PLAYSTATION4 B
na číslo 900 09 30
Pro odpověď "dualshock 4" - pošlete SMS ve tvaru WEB PLAYSTATION4 C
na číslo 900 09 30
Pro odpověď "playshock 4" - pošlete SMS ve tvaru WEB PLAYSTATION4 D
na číslo 900 09 30

Vylosovaní výherci získají tyto ceny:

1. hlavní cena - nejvýkonější herní konzole světa - Sony Playstation 4

2.- 16. cena - ovladač na PS3/PC + hra na PC

každá 100. sms získává kredit 500 Kč na nákup v e-shopu Prodejher.cz

Soutěžit můžete od 16. července 2013 do 19. ledna 2014

 POZOR - do slosování o ceny budou zařazovány všechny správné odpovědi - můžete se zúčastnit i vícekrát a výrazně si tak zvýšit šanci na výhru !

Jména výherců budou průběžně zveřejňována na těchto internetových stránkách Každý měsíc počínaje 31.7.2013 a konče 30.11.2013 budou vylosováni ze správných odpovědí daného měsíce tři výherci, kteří získají herní ovladač pro PS3/PC a hru pro PC.
Hlavního výherce vylosujeme ze všech správných odpovědí dne 20.1.2014.

 
datum losování
jména výherců:
ceny na výběr (možnost výběru jedné ceny):
31.7.2013
Lukáš Macejko (Šumperk), Jana Dlouhá (Praha), Jana Kubisová (Smržice)
ovladač na PS3/PC a hra na PC
31.8.2013
 Adam Bergamnn (Přerov), Denisa Králová (Soběchleby), Jan Sládečný (Praha)
ovladač na PS3/PC a hra na PC
30.9.2013
 Karel Jurečka (Vsetín), Ivan Krahula (Kobeřice), třetí výherce se neozval
ovladač na PS3/PC a hra na PC
31.10.2013
Michaela Dvořáková (Dolní Bousov), Michal Wnuk (Karviná), Martina Dombaiová (Šumperk)
ovladač na PS3/PC a hra na PC
30.11.2013

 Jolana Strapková (Hodonín), Ladislav Bátora (Karviná), Janka Plíšková (Praha)

ovladač na PS3/PC a hra na PC
20.1.2014

 Eduard Zlatuška, Čáslav (GRATULUJEME!)

hlavní výhra - herní konzole
SONY PLAYSTATION 4

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE :

1. Organizátor
PRODEJHER.CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5, IČO: 28974638
(dále jen "organizátor") pořádá spotřebitelskou SMS SOUTĚŽ o herní konzoli Sony Playstation 4 + 15 ovladačů na PS3/PC a 15 her a to od 16.7.2013 do 19.1.2014. Každý účastnící se spotřebitel automaticky získává jednu z výher - slevový kupón 50 Kč na nákup v e-shopu Prodejher.cz
Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách www.prodejher.cz

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po dobu její platnosti na webové stránce www.prodejher.cz

3. Komu je soutěž určena ?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 6. těchto pravidel.


4. Soutěžní otázka zní:

Jaké označení má ovladač na Playstation 4?


5. Možné odpovědi na na soutěžní otázku:

A/ gamepad 4
B/ gameshock 4
C/ dualshock 4
D/ playshock 4


6. Jak se soutěže platně zúčastnit ?
Aby se účastník platně zúčastnil této soutěže musí v době její platnosti odeslat na soutěžní telefonní číslo 9000903, SMS zprávu v následujícím formátu: WEB_PLAYSTATION4_x, přičemž "_" znamená mezera a "x" znamená odpověď na soutěžní otázku z možností A nebo B nebo C nebo D (dále jen "SMS zpráva"). Cena jedné SMS zprávy je 30,- Kč. SMS službu technicky zajišťuje goNET s.r.o. Organizátor nenese odpovědnost v případě, když GoNET s.r.o. z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na příslušném soutěžním telefonním čísle před vyhlášením konce platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem. Z jednoho mobilního telefonního čísla je možné zaslat libovolné množství SMS zpráv, majitel takového čísla si zasláním více soutěžních SMS zpráv výrazně zvyšuje šanci na výhru. V případě sporu se za účastníka pro účely přidělení ceny považuje vždy ten, kdo v souladu s čl. 8. těchto pravidel přijme hovor a sdělí volajícímu správnou odpověď.

7. Ceny
Do této soutěže byly organizátorem soutěže vloženy následující ceny:

Hlavní cena:

herní konzole Sony Playstation 4

Ze všech SMS zpráv se správnou odpovědí ve správném formátu doručených do SMS centra ve stanoveném termínu dle čl. 1. těchto pravidel, bude bezprostředně po skončení hlasování (19.1.2014) dle čísel mobilních telefonů, ze kterých byly odeslány, vylosován výherce hlavní ceny pod dohledem zástupce organizátora. Zástupce organizátora (dále jen "volající") poté informuje vylosovaného majitele telefonního čísla. Přijme-li takto oslovený účastník hovor volajícího a uvede-li své jméno, příjmení a adresu, stane se po splnění níže uvedených podmínek právoplatným výhercem hlavní ceny. Nepřijme-li účastník hovor (telefonista učiní 3 pokusů a pošle informační SMS), cena propadá. Výherce hlavní ceny - herní konzole Sony Playstation 4 musí prokázat splnění podmínek platné účasti v soutěži do 29.1.2014, v opačném případě nárok na výhru ztrácí. Výherce je povinen tuto výhru sám zdanit ke své tíži. Na výzvu organizátora je také povinen mailem dodat svou fotografii pro zveřejnění v médiích. Teprve po dodání kvalitní fotografie bude výhra výherci zaslána poštou "balíkem do ruky".
Zaslání hlavní výhry výherci proběhne, jakmile bude Playstation 4 běžně dostupný ve volném prodeji na trhu v České republice - to je předpokládáno na konci ledna 2014.

Vedlejší ceny:

celkem 15 ovladačů pro PS3/PC a 15 her pro PC

50 Kč slevový kupón na nákup v e-shopu Prodejher.cz získává jako výhru každý účastník soutěže
každá 100. sms získává kredit 500 Kč na nákup v e-shopu Prodejher.cz

Kromě hlavní výhry bude rozdáno ještě 15 dalších cen - ovladače pro PS3/PC a PC hra. Ve dnech 1.8.2013, 1.9.2013, 1.10.2013, 1.11.2013, 1.12.2013 budou ze správných odpovědí zaslaných v daný kalendářní měsíc vylosováni tři výherci se správnou odpovědí, kteří obdrží tuto vedlejší výhru. Výhry budou rozeslány poštou na konktatní adresu, kterou sdělí držitel telefonu z něhož byla výherní SMS odeslána. Vedlejší výhry budou odeslány do 10 dnů od sdělení kontaktní adresy a to českou poštou doporučenou zásilkou.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Účastí v této soutěži každý soutěžící:
- dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, za účelem zasílání informací o službách organizátora a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let.; jakož i s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) a fotografie ve sdělovacích prostředcích, ve vysílání a na webové stránce organizátora.

-zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména společnostmi zajišťujícími tuto soutěž, a aby je organizátor předával též jiným správcům, a to v souladu s § 5 odst. 7 až 10 zákona. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či ochranu jména. V takovém případě má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na výhru.

-dává organizátorovi v souladu s § 12 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podoby, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou.Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

-souhlasí s těmito pravidly a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

10. Práva a povinnosti organizátora
Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Odpovědnost organizátora za případné vady výhry se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Organizátor není povinen vstoupit do korespondence se soutěžícími ohledně neplatných SMS zpráv. Organizátor nezajišťuje uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy - toto je povinností vylosovaných výherců. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění za soutěžní ceny. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Ceny nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech akci zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít bezplatně jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy.

11. Souhlas s pravidly
Zasláním SMS zprávy v požadovaném formátu a rozsahu na výše uvedené číslo vyjadřuje odesílatel svůj svobodný, vážný a bezvýhradný úmysl být vázán těmito pravidly soutěže.

Ve Praze dne 15.7.2013

Sponzor soutěže - www.prodejher.cz - Největší nabídka her pro herní konzole za nejlepší ceny.

 

           

 

Hry